Tag: Купуваме банциг за скарп

Купуваме банциг за скрап

Купуваме банциг за скрап

Купуваме банциг за скрап от адрес без значение големината. Товарим на място и плащаме – предварителна уговорка поне три дни. Имаме транспорт за извозване на банциг до 4 тона с диаметър мак. 2м. За по-големи количества посещения в цялата страна – минимум 2 тон. Няма