Купуваме акумулатори

Купуваме акумулатори

Купуваме акумулатори от адрес и плащаме на място.

Няма значение какъв вид акумулатор имате – малък,среден,голям – взимаме го.

Плащаме акумулаторите на брой.Имаме възможност да товрим до 3 тона на ведъж.

Разполагаме с хора и транспорт за взимане от място.